Pressreleaser

2020

Tredje kvartalet Första nio månaderna ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar: ”Det har varit ett utmanande tredje kvartal med både broms och gas. Kundernas kraftigt förändrade köpmönster...
2020-07-15 Kraftig inbromsning med viss återhämtning Regulatorisk MAR
Andra kvartalet Första sex månaderna ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar: ”Den kommande efterfrågeminskning som våra kunder signalerade i slutet av det första kvartalet gjorde att...
2020-06-02 Mindre förlust i andra kvartalet Regulatorisk MAR
ProfilGruppens omsättning minskade kraftigt i april och maj till följd av den pågående pandemin. I juni ser omsättningen ut att återhämta sig i viss utsträckning. Rörelseresultatet i det andra kvartalet...
2020-04-27 ProfilGruppen har utsett ny CFO Regulatorisk
ProfilGruppen har utsett Niklas Danielsson till ny CFO för koncernen. Niklas är 53 år, civilekonom och för närvarande Head of Finance för teknikkonsultföretaget Rejlers Sverige AB. Han har sedan tidigare erfarenhet...
Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2019 VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar...
2020-04-09 Kvartalsresultat 26 Mkr Regulatorisk MAR
Första kvartalet ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar: ”Vi summerar ett första kvartal som i viss utsträckning påverkats av spridningen av covid-19 och dess konsekvenser. I slutet av mars...
ProfilGruppen har ändrat rapportdatum för delårsrapporten januari - mars 2020. Nytt datum är den 9 april 2020 kl 14.00 istället för som tidigare kommunicerat den 21 april 2020. Avsikten med att tidigarelägga delårsrapporteringen...
ProfilGruppens årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. En version på engelska kommer att...
2020-03-23 ProfilGruppen korttidspermitterar Regulatorisk MAR
ProfilGruppen beslutade under måndagen att påbörja korttidspermittering av samtliga anställda. Ett flertal av ProfilGruppens kunder har tillfälligt stängt ner sina produktionsenheter på grund av materialbrist och...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman För att reducera risken för smittspridning...