Pressreleaser

2018

Tredje kvartalet Första nio månaderna ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Vi levererar ett starkt kvartalsresultat i grunden, men tyngs resultatmässigt av störningar i vår nya produktionsanläggning...
2018-07-17 Fortsatt stabilt resultat Regulatorisk MAR
Andra kvartalet Första sex månaderna ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Vi fortsätter leverera ett stabilt resultat i kvartalet. Jag tycker att samtliga delar i verksamheten gör ett starkt arbete och...
Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2017 VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade 2017 och konstaterade att det...
2018-04-17 Bästa kvartalsresultatet hittills Regulatorisk MAR
Första kvartalet Händelser efter periodens utgång ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Med stolthet rapporterar vi det hittills bästa kvartalsresultatet i bolagets historia, vi fortsätter växa...
ProfilGruppens styrelse har idag fattat beslut om investering i en ny presslinje för aluminiumprofiler i Åseda. Investeringen omfattar en helt ny produktionsanläggning med modern teknik som skapar en produktionsprocess i världklass...
ProfilGruppens årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 har nu offentliggjorts genom att göras tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. _______________________________________________________...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2018 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 15.00-15.55 Servering av kaffe och...
Fjärde kvartalet Helåret 2017 ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Det fjärde kvartalets resultat är i nivå med föregående år, men när vi summerar året kan vi konstatera...