Pressreleaser

2017

2017-10-24 Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet Regulatorisk MAR
Tredje kvartalet Första nio månaderna ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Våra leveranser ligger fortsatt på en hög nivå och vi presterar i tredje kvartalet ett resultat som är något...
Andra kvartalet Första sex månaderna ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Resultatutvecklingen skapar en god känsla och ger positiv feedback till alla våra medarbetare att vårt kontinuerliga arbete...
Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 130 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2016 VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade 2016 och konstaterade att det...
2017-04-25 Bästa kvartalsresultatet någonsin Regulatorisk MAR
Första kvartalet ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Med stor stolthet rapporterar vi det bästa kvartalsresultatet i bolagets historia, vi fortsätter växa snabbare än marknaden och ökar vår...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2017 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 15.00-15.55 Servering av kaffe och...
ProfilGruppens årsredovisning för 2016 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncernen En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan...
Sedan 2006 har ProfilGruppens finansiella mål varit oförändrade: Avkastning på sysselsatt kapital 15 % i genomsnitt över en konjunkturcykel Rörelsemarginal 6 % i genomsnitt...
2017-02-09 Historiskt starkt resultat Regulatorisk MAR
Fjärde kvartalet Helåret 2016 ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Vi konstaterar med stor glädje att vi gör ett starkt resultat med högre tillväxt än marknaden och att resultatmålen...
ProfilGruppen ändrar datum för publicering av bokslutskommuniké för 2016 till torsdag, 9 februari 2017, kl 14:00. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell...