Pressreleaser

2015

2015-11-05 Ny CFO till ProfilGruppen Regulatorisk
ProfilGruppen AB (publ) har anställt Ulrika Bergmo Sköld som ny CFO för koncernen. Den 1 december 2015 tillträder Ulrika Bergmo Sköld tjänsten som CFO. Hon är för närvarande verksamhetskonsult i bolaget Bergmo...
Tredje kvartalet Intäkter 219,6 Mkr (177,6), upp 24 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat -3,2 Mkr (1,5) efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr Nettoresultat -3,6 Mkr (0,2) Kassaflöde...
ProfilGruppen har råvaruavtal med kunderna, som under normala förhållanden gör prisrisken begränsad. Däremot finns det alltid en viss prisrisk i lagret och den har på grund av den senaste tidens kraftigt sjunkande...
2015-07-15 Fortsatt resultatförbättring Regulatorisk MAR
Andra kvartalet Intäkter 269,5 Mkr (219,7), upp 23 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 11,1 Mkr (2,6) Nettoresultat 7,5Mkr (0,7) Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,0 Mkr (13,2)...
2015-04-22 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 Regulatorisk MAR
Åseda den 22 april 2015 Väsentlig resultatförbättring Första kvartalet Intäkter 256,4 Mkr (202,7), upp 26 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 10,1 Mkr (-2,3) Nettoresultat 6,7...
2015-04-10 Stororder till ProfilGruppen AB Regulatorisk MAR
ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin. Kunden är ny för ProfilGruppen och avtalet omfattar leveranser av färdigförpackade inredningsdetaljer baserade på vidareförädlade aluminiumprofiler...
Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD och Koncernchef Per Thorsell sammanfattade aktiviteter och utmaningar under 2014. Han informerade...
2015-03-26 Väsentligt förbättrat resultat Regulatorisk MAR
De tidigare kommunicerade satsningarna på marknadssidan, med högre aktivitet och närvaro hos kunder, samt åtgärder för ökad effektivitet i produktionskedjan har börjat ge effekt och ProfilGruppen väntas visa...
ProfilGruppens årsredovisning för 2014 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar. En version på engelska kommer...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2015 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 14.00-14.55 Servering av kaffe...