Pressreleaser

2014

Svagt, men positivt resultat även i tredje kvartalet Tredje kvartalet Första nio månaderna ProfilGruppens VD och Koncernchef, Per Thorsell kommenterar: "Vår satsning på marknadssidan, med högre aktivitet och närvaro...
ProfilGruppen Extrusions AB har tecknat avtal om leveranser till Maximalfönster i Åshammar AB. Avtalet gör ProfilGruppen till exklusiv leverantör av aluminiumprofiler. Affären beräknas få ett samlat ordervärde...
Slutförd emission i början av juli och litet men positivt resultat i andra kvartalet Andra kvartalet Första sex månaderna ProfilGruppens tf VD och Koncernchef, Kåre Wetterberg kommenterar: ”Satsningen på marknadssidan...
2014-07-09 ProfilGruppens nyemission övertecknad Regulatorisk
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande...
Offentliggörande av ProfilGruppens kvartalsrapport för de sex första månaderna 2014 flyttas på grund av pågående nyemission till den 12 augusti kl 17.30. ________________________________________________ För...
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande...
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande...
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 juni 2014 kl 18.00 i bolagets anläggning press Max, Hammarvägen 5 i Åseda. Inregistreringen öppnar kl...
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande...