Pressreleaser

2013

Ännu ingen resultateffekt av vidtagna åtgärder Tredje kvartalet Första nio månaderna ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar: ”Under tredje kvartalet har vi sett en fortsatt låg efterfrågan...
ProfilGruppen har inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer om konjunkturanpassad arbetstid. Avsikten är att minskning av arbetstiden ska gälla samtliga anställda i Sverige. Den är tänkt att träda...
Fortsatt svag marknad Andra kvartalet Första sex månaderna ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar: ”Marknaden har under det andra kvartalet stabiliserat sig men är fortsatt på en låg nivå...
Fortsatt svag marknad Första kvartalet ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar: ”Marknaden har under det första kvartalet varit fortsatt svag. För att öka möjligheterna till högre försäljningsvolymer...
Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Eva Färnstrand. VD och Koncernchef Anders Frisinger sammanfattade fjolåret och åtgärder under hösten...
2013-03-22 Ny marknadschef i ProfilGruppen Regulatorisk
Per Owe Isacson har utsetts till ny marknads- och försäljningschef i ProfilGruppen. Per Owe Isacson har lång erfarenhet av försäljning av aluminiumprofiler och kommer närmast från ett företag i branschen där...
2013-03-18 Årsredovisning ProfilGruppen 2012 Regulatorisk
ProfilGruppens årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på koncernens hemsida www.profilgruppen.se/koncern. Tryckt version kommer inom kort att finnas för beställning, via formulär på...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 april kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 14.00-14.55 Servering av kaffe och...
ProfilGruppens styrelseordförande Eva Färnstrand avgår i samband med Årsstämman i april 2013. Eva Färnstrand har varit ledamot i styrelsen sedan 2008 och dess ordförande sedan 2009. Valberedningen föreslår...
Mot bakgrund av koncernens operativa resultat lägger styrelsen förslag till årsstämman att ingen (0 kronor) utdelning för verksamhetsåret 2012 skall utgå (föregående år 0 kronor per aktie). ____________________________________________...