Pressreleaser

2012

___________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Anders Frisinger, VD och Koncernchef Mobil 070-585 12 38 E-post: anders.frisinger@profilgruppen.se...
Åtgärder vidtagna i svag marknad Tredje kvartalet Första nio månaderna ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar: ”Det tredje kvartalet har kännetecknats av svag efterfrågan. Förstärkningen...
Bengt Stillström har genom Ringvägen Venture AB ökat sin ägarandel i ProfilGruppen AB till 26,4 procent. Säljare är Prior & Nilssons fond Idea som därmed avyttrar hela sitt innehav. Torgny Prior, som representerar...
ProfilGruppen har idag inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer om förkortning av arbetstid. Avsikten är att neddragningen av arbetstiden ska gälla samtliga anställda i Sverige. Den är tänkt att...
Stabilt resultat under första halvåret Andra kvartalet Första halvåret ProfilGruppens VD och Koncernchef, Anders Frisinger kommenterar: ”Resultatutvecklingen visar att vi, trots det försvagade marknadsläget, är...
Bättre resultat med ökad försäljning och anpassade kostnader * Intäkter 226,5 Mkr (225,1), upp 1 procent jämfört med föregående år * Rörelseresultat 10,0 Mkr (3,3), där föregående...
* Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2011 (föregående år 1,50 kr per aktie). * Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand (ordförande), Mats Egeholm och Susanna Hilleskog...
2012-03-08 Årsredovisning ProfilGruppen 2011 Regulatorisk
ProfilGruppens årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats www.profilgruppen.se. Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras med post till aktieägare under den...
ProfilGruppen AB har utsett Anders Frisinger till ny koncernchef och VD, med tillträde den 1 juni 2012. Anders Frisinger är sedan år 2010 CEO för Raufoss Technology AS, ett företag inom koncernen Neuman Aluminium AG. Anders har...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2012 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare I samband med årsstämman kommer...