Pressreleaser

2011

Tredje kvartalet * Intäkter 179,3 Mkr (203,5), ned 12 procent jämfört med föregående år * Rörelseresultat 7,5 Mkr (7,2) efter engångskostnader om netto 1,5 Mkr (0,0) * Periodens rörelseresultat har påverkats...
Den produktionsanläggning på ProfilGruppen som i juni drabbades av en omfattande brand är nu åter i full drift efter tre månaders stopp. Att minimera konsekvenserna för ProfilGruppens kunder har hela tiden varit i fokus...
Som tidigare meddelats tilldömdes ProfilGruppen i december 2010 en skadeståndsersättning om 8 Mkr jämte ränta i ett skiljeförfarande. Skadeståndet resultatfördes inte. Motparten, KPMG, klandrade därefter...
ProfilGruppen har, som ett led i sitt pågående effektiviseringsprogram, idag fattat beslut om att varsla om neddragning med 55 tjänster. Förhandlingar inleds omgående med de fackliga organisationerna. ”Det känns...
ProfilGruppens VD och koncernchef Claes Seldeby har meddelat sin uppsägning med hänvisning till familjeskäl och lämnar bolaget den 1 september 2011. Peter Schön, CFO för ProfilGruppen, har utsetts till tillförordnad...
Begränsade effekter trots omfattande brand Andra kvartalet * Intäkter 236,8 Mkr (244,4), ned 3 procent jämfört med föregående år * Rörelseresultat 5,5 Mkr (10,6) efter engångskostnader om 1,3 Mkr (0,0) *...
Som tidigare meddelats så drabbades ProfilGruppen av en omfattande brand i en av företagets produktionsanläggningar i Åseda under vecka 24. ProfilGruppen prioriterar att leverera till alla kunder efter deras leveransbehov, i första...
ProfilGruppens EU-projekt ”Aluminium på nya sätt” har inneburit ett fördjupat samarbete med Jönköping Tekniska Högskola. Ett tydligt exempel på detta utgör den konceptstudie som genomförts tillsammans...
ProfilGruppen drabbades sent igår av en brand vid en av produktionsanläggningarna för profiltillverkning. Produktionen vid den brandhärjade anläggningen är stoppad tills vidare och saneringsarbete har påbörjats...
Samuel Sandkvist har utsetts till Produktionsdirektör i ProfilGruppen. Han är 49 år och kommer närmast från Thule Sweden AB där han varit Produktionschef och ansvarig för tillverkning av lasthållarsystem och...