Pressreleaser

2010

ProfilGruppen AB har via skiljedom tilldömts ett skadestånd om 8,0 Mkr jämte ränta om cirka 2,8 Mkr, totalt cirka 10,8 Mkr. Tvisten avsåg bristfällig rådgivning i samband med ProfilGruppens investering i det tyska...
_____________________________________________________ Kontaktpersoner för information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99 e-post: peter.schon@profilgruppen.se...
2010-08-18 Pressmeddelande Regulatorisk
ProfilGruppen AB har utsett Claes Anselmsson till ny koncernchef och VD från den 1 januari 2011. Han efterträder Nils Arthur, som efter nio framgångsrika år då går i pension. Claes Anselmsson är idag Sverigechef...
Fortsatt positiv resultatutveckling Andra kvartalet * Omsättning 244,4 Mkr (192,9), upp 27 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 10,6 Mkr (-4,2). * Kassaflöde från den löpande verksamheten...
Fortsatt resultatförbättring * Omsättning 223,0 Mkr (205,3), upp 9 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 7,3 Mkr (-10,4 vilket belastats med engångskostnader om 3,5 Mkr). * Nettoresultat...
Styrelsen och VD för ProfilGruppen har gemensamt lagt en plan som innebär ett skifte på VD-posten vid utgången av 2010. Nils Arthur, som framgångsrikt lett ProfilGruppen sedan 2002 kvarstår som VD i full kapacitet fram...
* Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2009. * Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand (ordförande), Ulf Granstrand, Susanna Hilleskog, Kjell Svensson och Nils Arthur. Till ny ledamot...
2010-02-19 Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Regulatorisk
* Årsstämma äger rum torsdagen den 25 mars 2010 kl. 15.00 i Folkets Hus i Åseda. * Till styrelseordförande föreslås Eva Färnstrand, ordförande sedan 2009. * Val av övriga styrelseledamöter: Omval...
Positivt rörelseresultat även i fjärde kvartalet Fjärde kvartalet * Omsättning 192,2 Mkr (220,6), ner 13 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 2,1 Mkr (-23,4 vilket påverkats...