Pressreleaser

2009

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna har meddelat sin prioritering av ProfilGruppens ansökan om 4 854 024 kronor från Europeiska Socialfonden för kompetensutveckling i ett så kallat samverkansprojekt. ”Detta...
Positivt rörelseresultat i tredje kvartalet Tredje kvartalet * Omsättning 173,9 Mkr (259,1), ner 33 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 2,0 Mkr (10,7). * Kassaflöde från den löpande...
Viss stabilisering i en fortsatt svag marknad Andra kvartalet * Omsättning 192,9 Mkr (304,1), ner 37 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat -4,2 Mkr (15,0), * Kassaflöde från den löpande...
Fortsatt svag marknad * Omsättning 205,3 Mkr (302,3), ner 32 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat -10,4 Mkr (14,2), belastat med engångseffekter om 3,5 Mkr. * Nettoresultat -8,6 Mkr...
* Utdelningen för 2008 fastställdes till 1,00 kronor per aktie (3,60). * Till styrelse omvaldes Eva Färnstrand, Ulf Granstrand, Nils Arthur, Lars Johansson och Kjell Svensson. Till ny ledamot valdes Susanna Hilleskog. * Till ny styrelseordförande...
Bosch Rexroth AG har tecknat ett nytt tvåårsavtal med ProfilGruppen. Det nya avtalet gör ProfilGruppen till en av huvudleverantörerna av aluminiumprofiler till Bosch Rexroth AG. Bosch Rexroth är en världsledande specialist...
2009-02-25 Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Regulatorisk
* Årsstämma äger rum tisdagen den 31 mars 2009 kl. 15.00 i Folkets Hus i Åseda. * Till ny styrelseordförande föreslås Eva Färnstrand, ledamot av styrelsen sedan 2008. * Val av övriga styrelseledamöter...
ProfilGruppen varslar idag om uppsägning av 40 tjänster inom profilproduktionen vid ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda. Förhandlingar med berörda fackliga förbund kommer att inledas omgående. Samtliga av berörd...
Stora engångseffekter i fjärde kvartalet Fjärde kvartalet * Omsättning 220,6 Mkr (293,1), ner 25 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat -23,4 Mkr (16,1), belastat med engångseffekter...