Pressreleaser

2008

Det försämrade konjunkturläget, i kombination med kostnader för uppsagd personal, innebär att ProfilGruppen kommer att rapportera en väsentlig förlust i det fjärde kvartalet. Marknadsnedgången har visat...
Vikande marknad Tredje kvartalet * Omsättning 259,1 Mkr (257,1), upp 1 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 10,7 Mkr (13,9), ner 23 procent. * Vinst per aktie 1,30 kr (1,76), ner 26 procent...
För att möta en vikande efterfrågan, framförallt från kunder inom bygg- och fordonssegmenten i både Sverige och på exportmarknaderna, kommer ProfilGruppen att genomföra en anpassning av organisationen och produktionskapaciteten...
Starkt andra kvartal Andra kvartalet * Omsättning 304,1 Mkr (311,1), ner 2 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 15,0 Mkr (14,2), upp 5 procent. * Vinst per aktie 1,92 kr (1,81), upp 6...
Lägre resultat i kort kvartal * Omsättning 302,3 Mkr (318,1), ner 5 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 14,2 Mkr (19,1), ner 26 procent jämfört med föregående år...
* Utdelningen för 2007 fastställdes till 3,60 kronor per aktie (2,80) * Till styrelse omvaldes Staffan Håkanson, Ordförande, Nils Arthur, Lars Johansson och Kjell Svensson. Till nya ledamöter valdes Eva Färnstrand och...
2008-02-26 Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Regulatorisk
* Årsstämma äger rum lördagen den 5 april 2008 kl. 10.30 i Folkets Hus i Åseda. * Val av styrelse: Omval föreslås av Staffan Håkanson, Ordförande, Lars Johansson, Nils Arthur och Kjell Svensson. Nyval...
Högsta resultatet i bolagets historia * Omsättning 1 179,4 Mkr (1 086,9), upp 9 procent jämfört med föregående år. * Rörelseresultat 63,3 Mkr (44,2)* * Nettoresultat 40,2 Mkr (8,6)* * Kassaflöde...