Pressreleaser

2007

Fortsatt god resultatutveckling * Omsättning 886,3 Mkr (794,7), upp 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. * Rörelseresultat 47,2 Mkr (40,0), upp 18 procent * Nettoresultat 29,5 Mkr (25,8)...
Omstruktureringen av det tyska företaget PWG, i vilket ProfilGruppen haft ett 18-procentigt delägande är nu genomförd. Ny ägare av PWG är det österrikiska företaget Neuman Aluminium, ingående i koncernen...
Fortsatt stark utveckling * Omsättning 629,2 Mkr (553,7), upp 14 procent jämfört med första halvåret 2006 * Rörelseresultat 33,3 Mkr (30,2), upp 10 procent * Rörelsemarginal 5,3 procent (5,5) * Nettoresultat...
ProfilGruppen Extrusions AB har tecknat avtal om leveranser till REC ScanModule AB. Avtalet, som löper över tre år med start 2008, gör ProfilGruppen till REC ScanModules huvudleverantör av aluminiumkomponenter. Affären beräknas...
* Fortsatt stark marknad - Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 318,1 Mkr (270,2). * Rörelseresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 19,1 Mkr (17,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 procent...
* Utdelningen för 2006 fastställdes till 2,80 kronor per aktie (2,30) * De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Lars Renström, Gunnel Smedstad och Kjell Svensson omvaldes...
2007-02-26 Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Regulatorisk
* Årsstämma äger rum lördagen den 31 mars 2007 kl. 10.30 i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda. * Val av styrelse: Omval föreslås av, Staffan Håkanson, Ordförande i...
* Nettoomsättningen uppgick till 1 086,9 Mkr (926,7), en ökning om 17 procent. * Fjärde kvartalet har belastats med engångskostnader om totalt 31,8 Mkr relaterade till det tyska företaget PWG varav 12,4 Mkr påverkar...
Det tyska företaget PWG, där ProfilGruppen hösten 2006 förvärvade 18 procent, har drabbats av akuta kvalitets- och leveransproblem i sitt amerikanska dotterbolag. Det kan inte uteslutas att problemen får väsentligt...