Pressreleaser

2006

* ProfilGruppen har förvärvat 18 procent i det tyska företaget PWG, Europas ledande underleverantör av aluminiumprodukter för soltak till fordonsindustrin * Nettoomsättning uppgick till 794,7 Mkr (682,8), en ökning...
ProfilGruppen AB förvärvar 18 procent i det tyska företaget PWG (Profilrollen-Werkzeugbau GmbH&Co.KG), som är Europas ledande underleverantör av aluminiumprodukter för soltak till fordonsindustrin. PWG förvärvar...
2006-08-24 Utbetalning av inlösenbelopp Regulatorisk
Bolagsverket har nu registrerat nedsättning av aktiekapital och reservfond i ProfilGruppen AB. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet i ProfilGruppen till 24 662 585 kronor, fördelat på 22 399 A-aktier och 4 910 118 B-aktier...
Presskommuniké Åseda den 20 juli 2006 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – juni 2006 * Fortsatt stark marknad - nettoomsättningen ökade med 16 procent till 553,7 Mkr (476,7) *...
Årsstämman beslutade den 1 april 2006 att lösa in högst 820 142 aktier genom ett inlösenerbjudande till ProfilGruppens aktieägare. Anmälningsperioden för deltagande i inlösenerbjudandet avslutades den 28 april...
ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar: ”Vi fortsätter vår tillväxt, främst driven av en stark efterfrågan från våra nyckelkunder. Vår fokus på lönsamhet, en gynnsam produktmix...
2006-03-30 Ny finanschef i ProfilGruppen-koncernen Regulatorisk
Till finanschef i ProfilGruppen har utsetts Peter Schön, 37, idag tillförordnad finanschef på Brio AB (publ). Peter tillträder tjänsten den 1 september i år. Peter Schön är civilekonom och har tidigare arbetat...
2006-03-01 Årsstämma i ProfilGruppen AB (publ) Regulatorisk
* Årsstämma äger rum lördagen den 1 april 2006 kl. 10.30 i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda. * Val av styrelse: Omval föreslås av, Staffan Håkanson, Ordförande i ProfilGruppens...
Bakgrund Styrelsen i ProfilGruppen AB har idag fastställt villkoren för förslaget till årsstämman den 1 april 2006 avseende inlösen av aktier. Bakgrunden till förslaget är bolagets goda resultat och kassaflöden...
ProfilGruppens VD och Koncernchef Nils Arthur kommenterar: ”2005 utvecklades till ett bra år för ProfilGruppen. Vårt årsresultat är tillfredsställande och jag vill särskilt lyfta fram vårt fjärde...