Pressreleaser

2005

- Nettoomsättningen ökade till 682,8 Mkr (597,6) - Ordervolymen ökade till 18 050 ton (16 300) - Resultatet efter skatt uppgick till 18,2 Mkr (21,4) - Vinsten per aktie uppgick till 3,17 kronor (3,72) - Kassaflödet från den löpande...
ProfilGruppen omstrukturerar sin svenska förädlingsverksamhet genom att koncentrera avancerad maskinbearbetning till ProfilGruppen Manufacturing AB och ytbehandling av aluminium-komponenter till ProfilGruppen Components AB. Båda bolagen...
- Nettoomsättningen ökade till 476,7 Mkr (421,7) - Rörelseresultatet uppgick till 21,5 Mkr (24,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,5 procent (5,8) - Resultat efter skatt uppgick till 13,1 Mkr (15,5) - Vinsten per aktie uppgick...
ProfilGruppen AB marknadsför, utvecklar och tillverkar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor finns i småländska Åseda där merparten av tillverkningen och utveckling sker. Försäljningen...
ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar: ”Resultatet är något lägre än föregående år, men ändå tillfredställande. Vi har ökat exportförsäljningen under kvartalet...
ProfilGruppen AB har tecknat två nya avtal med norska Raufoss Technology AS. Affärerna beräknas få ett samlat ordervärde på 80 Mkr. Raufoss, med produktionsenheter i Norge och Kanada, är specialiserad på system...
Kontaktpersoner för information: Nils Arthur, VD och Koncernchef, telefon 0474-55 400, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Jonas Karlsson, Finanschef, telefon 0474-55 111, mobil 070-349 57 18 e-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se Tomas...
* Kraftig vinstökning - resultatet per aktie ökade med 52 procent till 4,17 kronor (2,74) - Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 39,5 Mkr (31,2) och resultatet efter skatt ökade till 23,9 Mkr (15,8) - Nettoomsättningen...