Pressreleaser

2004

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2004 - Vinsten per aktie ökade med 62 procent till 3,36 kronor (2,07) - Ordervolymen ökade med 18 procent till 16 300 ton (13 800) - Nettoomsättningen ökade...
2004-09-30 ProfilGruppen expanderar i Holland Regulatorisk
ProfilGruppen expanderar i Holland ProfilGruppen AB förvärvar 40 procent av aktierna i det nybildade holländska bolaget Realpro BV. Resterande aktieinnehav ägs av holländska Adruu BV, ett företag främst specialiserat...
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2004 * Förbättrat resultat - vinsten per aktie ökade med 45 procent till 2,45 kronor (1,69) * Ordervolymen ökade med 20 procent till 12 150 ton (10 150) * Nettoomsättningen...
Kvartalsbokslut från ProfilGruppen AB (publ),januari - mars 2004 * Rörelseresultatet förbättrades med drygt 20 procent till 12,4 Mkr (10,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,0 procent (5,3) * Resultatet efter skatt ökade...
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 2003 fastställdes till 1,25 kronor per aktie (0,75) * De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Nils Arthur, Staffan Håkanson...
Bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 27 mars 2004 kl 10.30, i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda. * Val av styrelse: Omval föreslås...
Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari - december 2003 * Rörelseresultatet ökade med drygt 50 procent till 31,2 Mkr (20,1) och resultatet efter skatt ökade till 15,8 Mkr (4,9) * Nettoomsättningen minskade med...