Pressreleaser

2003

Presskommuniké Ny marknads- och försäljningschef i ProfilGruppen Extrusions AB Till marknads- och försäljningschef i ProfilGruppen Extrusions har utsetts Mats Gärdfors, 37, idag Sales Director på Saint-Gobain Isover Scandinavia...
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2003 * Rörelseresultatet förbättrades betydligt och uppgick till 24,5 Mkr (10,2) och resultatet efter skatt till 11,9 Mkr (0,9) * Försäljningsvolymen...
ProfilGruppen AB utser Remium Securities till likviditetsgarant ProfilGruppen AB har utsett Remium Securities till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Syftet är att främja likviditeten...
Aluminiumföretaget ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda lägger varsel om uppsägning av femton tjänstemän ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda har idag lagt varsel om uppsägning av femton tjänstemän. Förhandlingar...
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ),januari - juni 2003 * Betydande resultatförbättring. Rörelseresultatet uppgick till 19,3 Mkr (1,4) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,9 Mkr (-5,0) * Kassaflödet...
ProfilGruppen avyttrar sitt aktieinnehav i ProfilSvets Björn Jonsson AB ProfilGruppen fortsätter att strukturera koncernens förädlings- verksamhet. Som ett led i detta avyttras aktieinnehavet i det delägda företaget ProfilSvets...
Kvartalsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2003 · Förbättrat resultat i svag marknad · Rörelseresultatet uppgick till 10,3 Mkr (-2,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,3 procent (-1,3) ·...
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 2002: 0,75 kronor per aktie (0,50) * Nils Arthur, Staffan Håkanson, Lars Johansson, Carl Wilhelm Ros och Gunnel Smedstad omvaldes. Nyval av...
2003-02-27 Kallelse till bolagsstämma Regulatorisk
Bolagsstämma i ProfilGruppen AB * Ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 29 mars 2003 kl 10.30, i bolagets lokaler på Östra Industriområdet i Åseda. * Val av styrelse: Omval föreslås...
Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari - december 2002 * Avsevärd resultatförbättring under andra halvåret i svag marknad * Rörelseresultatet för året ökade med drygt elva procent till...