Pressreleaser

2002

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2002 * Successiv förbättring av resultatet - rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade till 8,8 Mkr (2,1) * Omsättningen minskade med...
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2002 * Återhämtning i marknad och resultat * Omsättningen uppgick till 394,9 Mkr (447,3) * Rörelseresultatet uppgick till 1,4 Mkr (29,0) * Resultat efter...
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 2001: 0,50 kronor per aktie (1,75) * Samtliga styrelseledamöter omvaldes och styrelsen utökades med en ledamot: tillträdande VD Nils...
2002-04-20 Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) Regulatorisk MAR
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2002 * Omsättningen uppgick till 187,2 Mkr (225,4) * Rörelseresultatet blev - 2,5 Mkr (17,3) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 5,6 Mkr (14,5) * Fortsatt...
Ny informations- och IR-chef i ProfilGruppen AB Till informationschef i ProfilGruppen AB (publ) har utsetts Tomas Arvidsson, 34, idag VD i ProfilGruppen Components AB. Tomas Arvidsson får i sin nya funktion även ansvaret för investor...
ProfilGruppen vidareutvecklar samarbetet med Bosch Rexroth AG ProfilGruppen AB har träffat avtal om leveranser till Bosch Rexroth AG med ett bedömt samlat ordervärde på cirka 90 MSEK. Avtalet, som tecknas av ProfilGruppens tyska...
2002-03-14 Bolagsstämma i ProfilGruppen Regulatorisk
Bolagsstämma i ProfilGruppen AB * ordinarie bolagsstämma äger rum lördagen den 20 april 2002 kl 10.30, på Östra Industriområdet i Åseda * val av styrelse: omval föreslås av styrelsen, bestående...
Stororder till ProfilGruppen - fortsatt utveckling av samarbetet med Raufoss Technology AS ProfilGruppen AB, som tillverkar och förädlar profiler i aluminium, har tecknat ett nytt stort avtal om leveranser till Raufoss Technology AS. Affären...
2002-02-04 VD-skifte i ProfilGruppen Regulatorisk
VD-skifte i ProfilGruppen Lars Johansson har meddelat styrelsen att han vid bolagsstämman i april önskar lämna VD-posten i ProfilGruppen AB. Han är en av företagets grundare och har lett dess verksamhet i drygt 21 år. Lars...
2002-02-04 Årsbokslut från ProfilGruppen AB Regulatorisk MAR
Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ) januari - december 2001 Den allmänna konjunkturförsvagningen under 2001 påverkade i hög grad ProfilGruppens verksamhet och resultat. Detta i synnerhet som nedgången var mycket...