Pressreleaser

2001

50 personer varslas om uppsägning i tre ProfilGruppen-bolag Marknaden fortsatt svag - årsresultatet blir väsentligt lägre Fortsatt svag marknad för aluminiumprodukter både i Sverige och i övriga Europa gör att...
ProfilGruppen etablerar svetsbolag Aluminiumföretaget ProfilGruppen etablerar ett nytt företag för svetsning av aluminium, ProfilSvets Björn Jonsson AB. Företagets huvudsakliga inriktningar är konventionell svetsning samt...
ProfilGruppen stärker sitt varumärke För att stärka namnet och varumärket i ProfilGruppen-koncernen genomförs namnbyte i dotterbolagen. Bytet understryker också koncernens växande internationella ambitioner. Redan...
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2001 * Marknaden - fortsatt uppbromsning under tredje kvartalet ProfilGruppens marknadsandel i Sverige ökar * Omsättningen ökade med 8 procent till 620,5 Mkr...
Största ordern för ProfilGruppen - aluminiumdetaljer för 175 Mkr till bilmodeller inom GM Aluminiumföretaget ProfilGruppen AB i Åseda har tecknat ett avtal om leveranser av förädlade profiler till det norska företaget...
Sex personer sägs upp från aluminiumföretaget ProfilGruppen i Åseda AB Idag läggs varsel om uppsägning för sex personer inom administrationen vid ProfilGruppen i Åseda AB. Förhandlingar med SIF har inletts...
Varsel om uppsägning i aluminiumföretagen Bergströms Metall/Elbe Anodisering och ProfilMekanik Idag genomförs varsel om uppsägning för 29 personer i Bergströms Metall/Elbe Anodisering och i ProfilMekanik, två...
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2001 * Stärkt marknadsandel i en svagare svensk marknad * Omsättningen ökade med 12 procent till 447,3 Mkr (397,8) * Rörelseresultatet förbättrades...
2001-06-26 Nytt rapportdatum för andra kvartalet Regulatorisk
Nytt rapportdatum för andra kvartalet ProfilGruppen AB tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari - juni 2001 till måndagen den 23 juli 2001 kl 13.00. Övriga rapportdatum 2001 är desamma...
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 2000: 1,75 kronor per aktie (+0,55) * Samtliga styrelseledamöter omvaldes * Arvodet till styrelsen höjdes till 350 tkr (300) * Styrelsen...