Pressreleaser

2000

Presskommuniké Åseda den 19 december 2000 ProfilGruppen fortsätter satsa på förädling - förvärvar Samhall Brahes verksamhet i Åseda ProfilGruppen AB, som tillverkar komponenter samt profiler i aluminium, förvärvar...
Produktionen igång efter branden ProfilGruppen AB går nu åter upp i full kapacitet efter den brand som inträffade den 23 oktober i en av bolagets tre produktionslinjer för tillverkning av profiler i aluminium. Arbetet med...
Lars Johansson, ProfilGruppen, ny ordförande i Skanaluminium Vid dagens styrelsemöte i den skandinaviska branschorganisa-tionen Skanaluminium, som ägde rum i norska Karmøy, valdes Lars Johansson, VD i ProfilGruppen AB, till ordförande. Lars...
Brand i en av ProfilGruppens första produktionslinjer ProfilGruppen AB i Åseda har under eftermiddagen haft en brand i en av bolagets första produktionsanläggningar för tillverkning av profiler i aluminium. (press Eva) Inga...
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2000 * Tredje kvartalet: omsättningen ökade med 35 procent. Resultatet efter finansiella poster ökade med 63 procent * Leveranserna av förädlade produkter...
2000-07-17 Delårsrapport från januari - juni 2000 Regulatorisk MAR
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2000 * Fortsatt tillväxt och förbättrat resultat * Leveranserna av profiler i aluminium uppgick till 10.600 ton (9.000) - ökade med nästan 20 procent jämfört...
Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) * Utdelningen för 1999: 1,20 kronor per aktie (+0,20) * Gunnel Smedstad, civilingenjör, invaldes som ny ledamot i styrelsen, övriga ledamöter omvaldes *...
Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2000 * Orderingången ökar - upp 30 procent jämfört med första kvartalet 1999 och upp 50 procent jämfört med fjärde kvartalet * Leveranserna...
ProfilGruppen förvärvar aluminiumföretaget Bergströms * överenskommelse om förvärv av Bergströms undertecknas idag * slutgiltigt avtal i början av maj efter förvärvsgranskning * samordningsfördelar...
Gunnel Smedstad föreslås ersätta Birgitta Johansson-Hedberg i styrelsen för ProfilGruppen AB Vid ordinarie bolagsstämma i ProfilGruppen AB (publ) den 15 april 2000 föreslås Gunnel Smedstad, civilingenjör från...