Pressreleaser

2020

2020-04-27 ProfilGruppen har utsett ny CFO Regulatorisk
ProfilGruppen har utsett Niklas Danielsson till ny CFO för koncernen. Niklas är 53 år, civilekonom och för närvarande Head of Finance för teknikkonsultföretaget Rejlers Sverige AB. Han har sedan tidigare erfarenhet...
Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2019 VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar...
2020-04-09 Kvartalsresultat 26 Mkr Regulatorisk MAR
Första kvartalet ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar: ”Vi summerar ett första kvartal som i viss utsträckning påverkats av spridningen av covid-19 och dess konsekvenser. I slutet av mars...
ProfilGruppen har ändrat rapportdatum för delårsrapporten januari - mars 2020. Nytt datum är den 9 april 2020 kl 14.00 istället för som tidigare kommunicerat den 21 april 2020. Avsikten med att tidigarelägga delårsrapporteringen...
ProfilGruppens årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. En version på engelska kommer att...
2020-03-23 ProfilGruppen korttidspermitterar Regulatorisk MAR
ProfilGruppen beslutade under måndagen att påbörja korttidspermittering av samtliga anställda. Ett flertal av ProfilGruppens kunder har tillfälligt stängt ner sina produktionsenheter på grund av materialbrist och...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman För att reducera risken för smittspridning...
Styrelsen i ProfilGruppen AB fattade på sitt möte den 11 februari 2020 beslut om att föreslå en utdelning om 5 kronor per aktie. Sedan detta beslut fattades har omvärldssituationen genomgått en drastisk förändring...
2020-02-11 Resultat i nivå med föregående år Regulatorisk MAR
Fjärde kvartalet • Intäkter 381,9 Mkr (414,3) • Rörelseresultat 22,7 Mkr (24,0) • Rörelsemarginal 5,9 procent (5,8) &bull...
2020-01-08 ProfilGruppens CFO slutar Regulatorisk
ProfilGruppen-koncernens CFO sedan 2015, Ulrika Bergmo Sköld, kommer att lämna ProfilGruppen den 6 juli 2020 för att istället tillträda en tjänst som CFO för ITAB Shop Concept AB. Arbetet med att hitta en efterträdare...