Pressreleaser

2022

2022-09-26 Lägre rörelseresultat i tredje kvartalet Regulatorisk MAR
ProfilGruppen konstaterar att lägre leveransvolymer samt högre kostnadsnivåer kommer innebära ett underliggande rörelseresultat i tredje kvartalet 2022 på en lägre nivå än 2021. Föregående år...
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 31 oktober 2022 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman14.30-14.55 Servering av kaffe och inregistrering...
2022-09-06 Extra bolagsstämma i ProfilGruppen AB Regulatorisk MAR
Styrelsen i ProfilGruppen AB kommer på begäran av aktieägaren Ringvägen Venture AB att kalla till extra bolagsstämma. Stämman kommer att hantera val av styrelseordförande samt val av ledamöter till valberedning...
Hösten är en tid då ProfilGruppen, som underleverantör, förhandlar förlängningar av leveransavtal med många av sina kunder inför kommande år. Nu står det klart att ProfilGruppen nått en...
Andra kvartalet· Intäkter 752,6 Mkr (542,6), upp 39 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 83,0 Mkr (48,4), varav 43,0 Mkr från underliggande verksamhet (39,4)· Rörelsemarginal...
ProfilGruppens preliminära bokslut visar på en väsentlig resultatförbättring i andra kvartalet 2022. Rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 80 Mkr efter en positiv effekt om 40 Mkr genererad av bolagets...
Vid dagens årsstämma deltog cirka 95 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Per Gruwberger. VD sammanfattade 2021VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under...
Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Klaus Jürgen Wiemers väljs till ny styrelseordförande i bolaget vid årsstämman den 26 april 2022. Valberedningen har sedan tidigare föreslagit nyval till styrelsen...
· Intäkter 751,9 Mkr (460,1), upp 63 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 47,4 Mkr (35,1), efter negativa engångseffekter om 4,8 Mkr (positiva 18,0) · Rörelsemarginal 6,3...
ProfilGruppens årsredovisning för 2021, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. En styrelseledamot har reserverat sig mot styrelsens beslut...