Webbplats i ny kostym

NyaWebben

ProfilGruppens webbplats har fått en ansiktslyftning, ny teknisk plattform samt gjorts responsiv, som innebär att den anpassar sig till vilket ”fönster” användare än öppnar den i.

– Utgångspunkten var att vi skulle byta teknisk plattform, eftersom den tidigare hade sina begränsningar. I samband med detta bestämde vi oss också för att ge webbplatsen en ansiktslyftning i form av ett nytt grafiskt utseende, berättar Peter Schön, tf chef för Marknad och Försäljning.

Skräddarsyr

– Tidigare har vi haft samma material i samtliga språkversioner, men nu anpassar vi sajten så att den bättre speglar olika marknaders behov av information.
– Vi har också aktiverat oss på olika sätt på Internet. Faktum är att det givit snabbt resultat, eftersom trafiken till sidan ökat med cirka 50 procent sedan vi lanserade den nya versionen, berättar Peter Schön.

Lättare för kunderna

En förändring med den nya sidan är att den blivit mer lättnavigerad för kunderna.
– Självklart har vi med information om koncernen på olika sätt, men vi räknar med att det i första hand är kunder, och presumtiva sådana, som söker information av oss. Det har varit vägledande för den nya strukturen, som tydligare skiljer på koncernen och marknad.
I samband med lanseringen har ProfilGruppen även skaffat sig en egen företagssida på nätverksplatsen LinkedIn, som ett led i att underlätta framtida rekryteringar.