Dubbelt mässdeltagande för ProfilGruppen Norge

NorgeMassor_Profil

Den norska marknaden var den som utvecklades allra bäst för ProfilGruppen 2012. Under våren tar vårt norska säljkontor nya friska tag genom deltagande i två industrimässor – en i Stavanger och en i Bergen.

– Att Norge utvecklades allra bäst under 2012 får vi framför allt tacka enskilda kunder inom fordonsindustrin för. De höll en förhållandevis hög produktionstakt, i övrigt har marknaden i Norge haft en utveckling som i mångt och mycket liknar den svenska, säger Kristofer Prestrud, säljare vid ProfilGruppen Norge AS.

Labyrintmiljö

– De bygger en mässa som har formen av en labyrint. Där kan man hyra en monter och det är praktiskt taget ”omöjligt” för besökarna att inte passera samtliga utställare. Vi deltog i liknande mässor ett par gånger under fjolåret och vill gärna vara med igen.

– Mässorna har ett begränsat upptagningsområde, men vi räknar med att
400–600 besökare vid var och en av dem. Registreringen sköts minutiöst, så vi har god kontroll över vilka besökarna är, konstaterar Kristofer Prestrud.

Nästkommande norska mässa arrangeras 24–25 april i Bergen.