Leverantör som gör oss till en bättre leverantör!

AretsLev_2013

Grattis T-Emballage i Vetlanda – nyligen korad som ”Årets Leverantör” till ProfilGruppen!
– Vi har krävande kunder. Det gillar vi. För att vi ska klara deras krav måste vi ställa minst lika höga krav på våra leverantörer. T-Emballage är en föredömlig sådan, därför får företaget den här utmärkelsen av oss, säger Fredrik Hasselby, strategisk inköpare på ProfilGruppen.

Att utse ”Årets Leverantör” är ett årligen återkommande event.
– Leverantörerna är mycket viktiga för att vi ska klara att leva upp till våra egna och våra kunders högt ställda krav på ProfilGruppen som leverantör. Det handlar om effektivitet, kostnadsreduktion och leveransservice.
– Vi kan inte vara experter på allt, det är därför vi anlitar dem. Vi har flera hundra leverantörer, varav många kan beskrivas som kritiska för oss. – Av den anledningen tecknar vi samarbetsavtal som ska säkra att leverantörerna arbetar med  kontinuerliga förbättringar, berättar Fredrik Hasselby.

Ära och berömmelse

Vad innebär det då att bli utsedd till Årets Leverantör?
– Blommor och diplom, men framför allt ära och berömmelse samt möjligheten att använda utmärkelsen i sin marknadsföring. Vi vill stimulera alla våra leverantörer att ”vara på tårna” och vilja få denna utmärkelse. Förhoppningsvis fungerar den som stimulans bland medarbetarna i det vinnande företaget.
– I samband med utnämningen bjöd vi hit medarbetare från T-Emballage och visade dem runt i produktionen och stärkte därmed våra band ytterligare, avslutar Fredrik Hasselby.

Motiveringen

Så här lyder det bland annat i ProfilGruppens motivering till utnämningen:

”T-Emballage har uppnått och överträffat sitt besparingsmål för 2012 och har även ett effektivt inköp, vilket reducerat prisbilden som ProfilGruppen har för varugrupperna. Leveransprecisionen är mycket god och T-Emballage har inte genererat någon leveransförsening till ProfilGruppens slutkunder. Även kvalitetsnivån är hög. T-Emballage uppvisar även en hög grad av servicetänk när det gäller att hantera de ”specialproblem” som alltid uppkommer under året.”