Ny vd och nya pengar för ProfilGruppen

Det drar ihop sig till en både händelserik och betydelsefull sommar för ProfilGruppen. Den 11 juni beslutade en extra bolagsstämma om en nyemission i storleksordningen 40 miljoner kronor. Under semestern installeras ny hanteringsutrustning på en av pressarna. Och i slutet av sommaren tillträder en ny vd, Per Thorsell.

Att ProfilGruppen vill genomföra en nyemission beror inte på något akut kapitalbehov, säger vd och koncernchef, Kåre Wetterberg.
– Nej, ProfilGruppen är ett solitt bolag, med en soliditet på cirka 34 procent. Den svaga konjunkturen har dock gjort att återhämtningen av resultatet har tagit längre tid än beräknat och det är vår bedömning att den senaste tidens resultatutveckling riskerar att skada förtroendet för ProfilGruppen. För att i detta läge stärka bolagets finansiella ställning och visa ägarnas långsiktiga förtroende för bolaget har vi beslutat att genomföra nyemissionen. Det är en bra signal till kunder, leverantörer, kreditgivare och andra intressenter.
Och tilltro finns det definitivt.
– Ja, de tre största ägarna, som tillsammans äger mer än 50 procent av aktierna i ProfilGruppen, har meddelat att de tänker svara för sin del i emissionen. Dessutom har de garanterat emissionen i sin helhet.

– Som en satsning för framtiden gör vi under semestern dessutom en investering på närmare tio miljoner kronor vid en av våra pressar. Det handlar om en ny hanteringsutrustning för profiler. Med investeringen automatiserar vi delar av flödet, vilket ger betydande kvalitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Per Thorsell ny vd
Kåre Wetterberg är tillförordnad vd.När nyrekryterade Per Thorsell tillträder som vd och koncernchef den 1 september återgår han till sin tidigare roll som styrelseordförande.
Per Thorsell har mångårig erfarenhet som ledare inom industrin och kommer närmast från vd-posten i Ekamant AB. Per har tidigare arbetat inom bland annat AB Gustaf Kährs, inom SCA-koncernen och Voith GmbH i Tyskland.
– ProfilGruppen är glada att kunna presentera en vd med gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom industrin. Pers breda erfarenhet och personlighet passar bra för de utmaningar som ProfilGruppen står inför, säger Kåre Wetterberg.