ProfilGruppen flyttar till nya lokaler i Stockholm

ProfilGruppen rör på sig – i flera bemärkelser! Regionkontoret för ”norra” Sverige har fram tills nu haft Solna som adress.
– Nu lämnar vi företagshotellet och flyttar in i egna lokaler på Liljeholmen, med adress Sjöviksvägen 69, berättar regionchefen Patrick Massana.

De sju medarbetarna i norra regionen täcker området från Mälarregionen med Stockholm samt Sörmland, Närke, Dalarna och uppåt. 

– Vi är ju långsträckta, eftersom vår nordligaste medarbetare har sitt säljkontor i Umeå och vi har en medarbetare för säljsupport placerad på huvudkontoret i Åseda, vilket gynnar närkontakten med våra fabriker. Vi har även säljsupport vid kontoret här i Stockholm.

– Historiskt har ProfilGruppen haft en svag marknadsandel i norra Sverige, men det är det som vi är här för att ändra på, säger Patrick Massana.

Ingen kund är för liten…
Precis som för ProfilGruppen i stort finns det i norra Sverige positiva indikationer vad gäller försäljningsarbetet.
– Vi har organiserat vårt försäljningsarbete på ett sätt som kunderna uppskattar. Vi ägnar mer tid ute hos kunderna. Och försäljningen ökar, vi får fler förfrågningar och verktygsbeställningarna ligger i genomsnitt dubbelt så högt som motsvarande perioder för ett år sedan.
– Vi närmar oss både nya och befintliga kunder med en ödmjuk attityd. Ingen kund ska känna sig ”för liten” för att göra affärer med oss. 

Försäljning är kommunikation
Den ökade marknadsnärvaron har lagt grunden till den positiva utvecklingen, hävdar Patrick Massana.
– Absolut! Det är svårt att specificera allt på en ritning. Vi behöver träffa kunden, vi måste förstå kundens problem för att kunna föreslå synergilösningar och visa hur ProfilGruppen, via bearbetningsinsatser, både kan förbättra slutprodukten och skapa en win-win-situation.
– Med de ambitionerna känns det härligt att ha en så rutinerad styrka av säljare och support som ProfilGruppen förfogar över. Vi kan profiler, så är det bara, avrundar Patrick Massana.

Kontakta oss…