Våra grannländer prioriteras på exporten

Det är på den skandinaviska  som ProfilGruppen kommer att vara extra alert den närmaste tiden.
– Visst exporterar vi även till andra länder, men grannländerna känns särskilt viktiga för oss, säger Fredrik Uhrbom.

Fredrik är sedan knappt ett år tillbaka ansvarig för Automotive/Export inom ProfilGruppen.
– Det är två helt olika områden och marknader, men vi har valt att organisera det tillsammans rent försäljningsmässigt, likaså att ha merparten av kompetensen för dessa marknader samlad vid huvudkontoret i Åseda. I konsekvens med detta har vi också stängt våra tidigare kontor i England och Danmark. Vi har egna säljare kvar i Tyskland och Norge. Den danska och finska marknaden bearbetas med personal från Åseda.

”Näst intill oändlig”
Betydelsen av marknaderna för Export och Automotive framgår när man studerar fördelningen av ProfilGruppens volymer. Ungefär hälften säljs på export och Automotive svarar för cirka 25 procent av omsättningen.
– Ja, Automotive-marknaden är ”näst intill oändlig”. Vi har ju traditionellt en bra position på lastvagnssidan, med Volvo AB och Scania som betydelsefulla och uppskattade kunder. Vi har också betydande leveranser till Raufoss i Norge.

Största ordern någonsin
Till detta måste naturligtvis läggas en av de största ordrarna någonsin för ProfilGruppen. Den landades i början av det här året och avser leveranser till Volvo Car Corporation och deras nya plattform SPA.
– Vi ska leverera aluminiumkomponenter under många år framöver, med start runt årsskiftet. Just nu håller vi på med industrialiseringen. Vi utför kvalitetssäkringsarbete i ett mycket gott samarbete med Volvo Car Corporation och ser givetvis starkt fram emot detta samarbete.

Vill växa på bygg
Under inledningen av 2014 har såväl Export som Automotive hållit ställningarna internt i ProfilGruppen.
– Ja, vi är nöjda med utvecklingen så här långt. Vi skulle gärna vilja öka leveranserna till bland annat byggsektorn och – ja, vi jobbar på det, säger Fredrik Uhrbom.