ProfilGruppen har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef

2019-07-12 09:00

ProfilGruppen AB har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef med tillträde senast den 10 januari 2020. Fredrik Zöögling, civilingenjör, 53 år gammal, har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom industrin, senast som vd i Eberspächer Exhaust Technology AB. Företaget […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen har utsett Fredrik Zöögling till vd och koncernchef

Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

2019-06-25 15:00

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till torsdag 29 augusti kl 14.00. Orsaken är att bolaget under maj månad genomförde ett byte av affärssystem. Implementationen av det nya affärssystemet har varit mycket framgångsrik och gått […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

ProfilGruppen får tillförordnad vd och koncernchef

2019-06-05 14:00

ProfilGruppen AB har utsett Per Owe Isacson till tillförordnad VD och koncernchef med tillträde den 18 augusti 2019. Som tidigare meddelats kommer ProfilGruppens nuvarande VD och koncernchef, Per Thorsell, den 17 augusti 2019 att lämna ProfilGruppen för att gå vidare […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen får tillförordnad vd och koncernchef

Rättelse – Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

2019-04-17 16:30

I gårdagens pressmeddelande angående beslut från årsstämma angavs felaktigt att informationen var sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen. I övrigt är inga ändringar gjorda. Vid årsstämman i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Rättelse – Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Beslut från årsstämma 2019

2019-04-16 19:00

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2018 VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2018. Ett sammandrag av VD:s anförande från […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma 2019

Bra start på året

2019-04-16 14:00

Första kvartalet Intäkter 443,3 Mkr (408,2), upp 9 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 35,6 Mkr (34,5) Rörelsemarginal 8,0 procent (8,5) Nettoresultat 25,6 Mkr (25,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten -54,4 Mkr (29,0) Resultat per aktie 3,36 kr (3,31) ProfilGruppens […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Bra start på året

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2018

2019-03-20 10:00

ProfilGruppens årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 har nu offentliggjorts genom att göras tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil: 070-240 78 40 E-post: per.thorsell@profilgruppen.se _______________________________________________________ ProfilGruppen AB i småländska Åseda […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2018

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

2019-03-12 10:00

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 april 2019 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 15.00-15.55          Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 16.00                    Årsstämman öppnas ca 17.00               […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Ny styrelseledamot i ProfilGruppen AB

2019-02-21 09:00

ProfilGruppens valberedning föreslår inval av Jörgen Abrahamsson i samband med Årsstämman i april 2019. Jörgen Abrahamsson, som är VD för Gränges europaverksamhet, har lång erfarenhet från aluminiumbranschen. Under åren 1992-2004 arbetade han i olika produktionsledande befattningar inom SAPA Heat Transfer […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Ny styrelseledamot i ProfilGruppen AB

ProfilGruppens VD och koncernchef slutar

2019-02-18 09:00

VD och koncernchef, Per Thorsell, har beslutat sig för att lämna ProfilGruppen för att gå vidare till ett nytt uppdrag. Per Thorsell tillträdde i september 2014 och har varit med i en av bolagets allra mest expansiva faser. Per Thorsell […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppens VD och koncernchef slutar