Lågt resultat i kvartalet men positiva utsikter

2020-10-20 14:00

Tredje kvartalet Intäkter 324,9 Mkr (355,5), ner 9 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 3,7 Mkr (26,4), efter finansiellt stöd om 4,3 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 1,1 procent (7,4) Nettoresultat 0,4 Mkr (17,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,9 Mkr (133,7), […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Lågt resultat i kvartalet men positiva utsikter

Kraftig inbromsning med viss återhämtning

2020-07-15 14:00

Andra kvartalet Intäkter 316,8 Mkr (441,4), ner 28 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 1,4 Mkr (28,5), efter finansiellt stöd om 12,5 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 0,4 procent (6,5) Nettoresultat 4,7 Mkr (19,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,3 Mkr (-1,8), […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kraftig inbromsning med viss återhämtning

Mindre förlust i andra kvartalet

2020-06-02 15:30

ProfilGruppens omsättning minskade kraftigt i april och maj till följd av den pågående pandemin. I juni ser omsättningen ut att återhämta sig i viss utsträckning. Rörelseresultatet i det andra kvartalet 2020 beräknas bli en mindre förlust. _______________________________________________________ För mer information, […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Mindre förlust i andra kvartalet

ProfilGruppen har utsett ny CFO

2020-04-27 14:00

ProfilGruppen har utsett Niklas Danielsson till ny CFO för koncernen. Niklas är 53 år, civilekonom och för närvarande Head of Finance för teknikkonsultföretaget Rejlers Sverige AB. Han har sedan tidigare erfarenhet från ett antal olika ledande befattningar inom ekonomi bland […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen har utsett ny CFO

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

2020-04-21 18:15

Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2019 VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2019.  Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Kvartalsresultat 26 Mkr

2020-04-09 14:00

Första kvartalet Intäkter 401,1 Mkr (443,3), ner 10 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 26,0 Mkr (35,6) Rörelsemarginal 6,5 procent (8,0) Nettoresultat 11,4 Mkr (25,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,9 Mkr (-54,4) Resultat per aktie 1,26 kr (3,36) Styrelsen […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kvartalsresultat 26 Mkr

ProfilGruppen tidigarelägger delårsrapportering

2020-04-07 16:15

ProfilGruppen har ändrat rapportdatum för delårsrapporten januari – mars 2020. Nytt datum är den 9 april 2020 kl 14.00 istället för som tidigare kommunicerat den 21 april 2020. Avsikten med att tidigarelägga delårsrapporteringen är att kunna lägga allt fokus på […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen tidigarelägger delårsrapportering

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019

2020-03-26 10:00

ProfilGruppens årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019

ProfilGruppen korttidspermitterar

2020-03-23 14:00

ProfilGruppen beslutade under måndagen att påbörja korttidspermittering av samtliga anställda.   Ett flertal av ProfilGruppens kunder har tillfälligt stängt ner sina produktionsenheter på grund av materialbrist och personalbrist som orsakats av den pågående corona-pandemin. I den här situationen viker ProfilGruppens […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
ProfilGruppen korttidspermitterar

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

2020-03-17 15:45

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman För att reducera risken för smittspridning minimeras i år programmet runt stämman och […]

Inlägget finns även att ladda ner som PDF:
Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB