Foto- & logotypeservice

Regler för publicering

Bilderna på följande sidor får fritt utnyttjas, kopieras och publiceras.
Vid publicering måste dock fotografens namn anges som byline av upphovsrättsliga skäl.

Vi sätter värde på ett e-post meddelande till info@profilgruppen.se med uppgift om tidning och datum för publicering när bild används. Det underlättar arbetet med vårt pressklippsarkiv.

Har ni frågor om våra bilder eller önskar speciellt material och underlag vänligen kontakta ProfilGruppen via e-post info@profilgruppen.se.

ProfilGruppens logotype får fritt laddas hem via vår hemsida. Se mer information under ”Logotype” i vänsterkolumnen.