2000-01-10

Stororder till ProfilGruppen

Stororder till ProfilGruppen Stegtillverkare väljer profilleverantör Aluminiumföretaget ProfilGruppen AB i Åseda har tecknat avtal om leveranser av profiler, förädlade detaljer och utveckling av nya stegprodukter med Wibe Stegar AB, en av Sveriges största användare av aluminiumprofiler. Wibe Stegar, som tidigare haft flera leverantörer av profiler, har nu valt ProfilGruppen som leverantör. Ett omfattande, gemensamt utvecklingsarbete kommer att genomföras för att ta fram nya stegprodukter och vidareutveckla det befintliga sortimentet. Avtalet löper under tre år och den årliga volymen beräknas uppgå till 1.500 ton, vilket är drygt 1.000 ton över 1999 års nivå. Infasningen sker successivt under det första halvåret 2000. Vidare omfattar avtalet samarbete inom områdena logistik och produktutveckling. ProfilGruppen har haft ett utvecklande samarbete med Wibe Stegar under många år. Dagens avtal innebär att leveranserna under 2000 kommer att uppgå till mellan 25 och 30 Mkr. Wibe Stegar AB i Nässjö är marknadsledande såväl i Sverige som i Skandinavien på stegar och andra produkter för arbete i höjdled. Företaget har cirka 80 fast anställda och omsätter cirka 180 Mkr. Wibe Stegar AB är dotterbolag till AB WIBE och ingår i Lexelkoncernen. Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 E-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 E-post: lars.johansson@profilgruppen.se Aktuell information finns på internet: www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00170/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0001.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf