2018-03-16

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2017

ProfilGruppens årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 har nu offentliggjorts genom att göras tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen

Dokument och länkar
Release Dokument och länkar
ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2017