2022-01-18

ProfilGruppen AB – Kvitto på ett hållbart och sunt arbetssätt

Som ett led i förtydligandet av sitt hållbarhetsarbete genomgick ProfilGruppen under 2021 en certifiering enligt aluminiumbranschens egen hållbarhetsstandard, vilken är utformad av Aluminium Stewardship Initiative, ASI. ASI är en global och ideell intresseorganisation som arbetar för aluminiums bidrag till ett hållbart samhälle och för att öka branschens transparens.
 
Den certifiering som ProfilGruppen genomgått heter ASI Performance Standard och omfattar krav och principer rörande såväl styrning och affärsetik som miljö och sociala aspekter. Certifieringen omfattade flera dagars granskning av hela verksamheten och godkännandet meddelades precis innan årsskiftet. Protokollet från DNV:s granskning görs tillgängligt på www.aluminium-stewardship.org.
 
 
 ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:
”ProfilGruppen har sitt ursprung i viljan att erbjuda ett cirkulärt alternativ och har alltid varit ett ansvarstagande företag med höga ambitioner avseende omsorg om såväl miljö som individ och samhälle.

Vi vet att vi har en hållbar verksamhet, men det känns väldigt tillfredsställande att ha fått det här kvittot från ASI. Nu fortsätter vi strävan efter ständig utveckling och nästa nivå.”

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - Kvitto på ett hållbart och sunt arbetssätt