2022-07-14

ProfilGruppen AB – Kvartalsresultat kraftigt förbättrat

Andra kvartalet
· Intäkter 752,6 Mkr (542,6), upp 39 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat 83,0 Mkr (48,4), varav 43,0 Mkr från underliggande verksamhet (39,4)
· Rörelsemarginal 11,0 procent (8,9)
· Nettoresultat 58,8 Mkr (37,2)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,3 Mkr (20,8)
· Resultat per aktie 7,68 kr (4,69)

Första sex månaderna
· Intäkter 1 504,5 Mkr (1 002,7), upp 50 procent jämfört med föregående år
· Rörelseresultat 130,4 Mkr (83,5), varav 94,9 Mkr från underliggande verksamhet (56,5)
· Rörelsemarginal 8,7 procent (8,3)
· Nettoresultat 92,5 Mkr (61,5)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -36,6 Mkr (84,2), varav 0,0 Mkr (51,9) avser covid-relaterade stödåtgärder
· Resultat per aktie 12,04 kr (7,96)

Händelser efter periodens utgång
· En terminsaffär på metallmarknaden har avslutats efter periodens utgång med en positiv likviditetseffekt om 60 Mkr.

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:
”En minskad aktivitet på marknaden syns i andra kvartalets leveransvolymer. Vi ser att de kunder som står närmast konsumentmarknaden påverkats tydligare än övriga segment och att det finns en osäkerhet och avvaktan i hela marknaden. Under andra kvartalet har vår förändrade riskposition avseende metallpriset givit en positiv effekt om 40 Mkr på en volatil marknad med kraftigt fallande aluminiumpris. Våra positioner för fortsatt fallande pris är nu stängda.”

Dokument och länkar
Delårsrapport Q2 2022 ProfilGruppen AB - Kvartalsresultat kraftigt förbättrat