2009-04-22

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – mars 2009

Fortsatt svag marknad


* Omsättning 205,3 Mkr (302,3), ner 32 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat -10,4 Mkr (14,2), belastat med engångseffekter om 3,5 Mkr.

* Nettoresultat -8,6 Mkr (8,9).

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -24,6 Mkr (-2,7).

* Resultat per aktie -1,75 kr (1,81).ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

”Kvartalet har präglats av låga leveransvolymer och fortsatt osäkerhet kring marknadsutvecklingen. Vi har genomfört anpassningar till det rådande marknadsläget och har därför under kvartalet tagit beslut om ytterligare justering av personalstyrkan i koncernen.

Samtidigt som marknadsutvecklingen framtvingat defensiva åtgärder på kort sikt genomför vi offensiva marknadssatsningar, vilket bekräftas av det nyligen tecknade tvåårskontraktet med tyska Bosch.”

Dokument och länkar
wkr0003.pdf