2007-02-12

Årsbokslut från ProfilGruppen AB (publ), januari – december 2006

* Nettoomsättningen uppgick till 1 086,9 Mkr (926,7), en ökning om 17 procent.

* Fjärde kvartalet har belastats med engångskostnader om totalt 31,8 Mkr relaterade till det tyska företaget PWG varav 12,4 Mkr påverkar rörelseresultatet. Resterande kostnader är finansiella.

* Rörelseresultatet uppgick till 44,2 Mkr (43,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent (4,7).

* Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 4,2 Mkr (12,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 1,4 procent (5,0).

* Resultatet efter skatt uppgick till 8,6 Mkr (26,7).

* Vinsten per aktie uppgick till 1,53 kr (4,48).

* Styrelsen föreslår en utdelning om 2,80 kronor per aktie (2,30).


ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:


”Den löpande verksamheten hade en god utveckling under 2006 med ökade leveranser, förbättrade försäljningsmarginaler och bra cashflow. Vår goda finansiella ställning gör att vi klarar att hantera den betydande nedskrivning vi tvingats göra avseende tyska PWG. Mot bakgrund av en förväntat fortsatt god marknad och ökad förädlingsandel i vår försäljning ser vi positivt på 2007.”

Dokument och länkar
wkr0001.pdf