2022-09-02

Viktig kontraktsförlängning för ProfilGruppen

Hösten är en tid då ProfilGruppen, som underleverantör, förhandlar förlängningar av leveransavtal med många av sina kunder inför kommande år. Nu står det klart att ProfilGruppen nått en avtalsförlängning för nästa år med en av sina största kunder. Avtalets omfattning förväntas uppgå till cirka 250 Mkr i omsättning under 2023.
 
 
 
 
ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:
”Förlängningen av det här kontraktet innebär en fortsättning på ett långt och gott samarbete med en av våra största kunder sedan många år. Produktsortimentet har en lägre förädlingsgrad, men utgör en bra grundvolym till vår produktion under 2023. I det osäkra konjunkturläge som råder känns detta extra viktigt.”

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB - Viktig kontraktsförlängning