2002-02-04

VD-skifte i ProfilGruppen

VD-skifte i ProfilGruppen Lars Johansson har meddelat styrelsen att han vid bolagsstämman i april önskar lämna VD-posten i ProfilGruppen AB. Han är en av företagets grundare och har lett dess verksamhet i drygt 21 år. Lars Johansson kommer att föreslås till vice ordförande i styrelsen. ProfilGruppens styrelse har vid dagens sammanträde utsett civilingenjör Nils Arthur till ny VD och koncernchef. Tillträde sker vid bolagsstämman den 20 april. Nils Arthur, som närmast kommer från Volvo Lastvagnar, där han var Europachef, har en bred industriell och internationell erfarenhet i företagsledande befattningar. Han var i början av 80-talet ansvarig för uppbyggnaden av ASEA Indonesien, och därefter vVD i ABB Motors. Innan han 1992 engagerades som Senior vice president i Volvo Lastvagnar var han en period marknadsdirektör och medlem av koncernledningen i Seco Tools. - ProfilGruppen är inne i ett skede där internationellt affärsmannaskap är en styrka på VD-posten, säger styrelsens ordförande, Staffan Håkanson. Detta och Nils Arthurs industrikunnande, hans djupa kunskaper om branscher där ProfilGruppen har viktiga kundgrupper gör honom väl skickad att ta vid efter Lars Johansson som VD. Till Lars Johanssons ledarskap och pionjärgärning blir det anledning att återkomma i samband med bolagsstämman i ProfilGruppen. - Det finns en stor utvecklingspotential i profilbranschen, säger Nils Arthur, och ProfilGruppens utveckling är ett tydligt bevis för den saken. Jag är imponerad av vad jag har sett av bolaget och det känns mycket stimulerande att ta vid efter Lars Johansson och leda vidareutvecklingen av ProfilGruppen. Kontaktpersoner för information: Lars Johansson, tel 0474- 551 45 Staffan Håkanson, mobiltel 070 - 545 41 83 Nils Arthur, mobiltel 070 - 620 84 65 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/04/20020204BIT00580/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/04/20020204BIT00580/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0002.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf