2015-03-26

Väsentligt förbättrat resultat

De tidigare kommunicerade satsningarna på marknadssidan, med högre aktivitet och närvaro hos kunder, samt åtgärder för ökad effektivitet i produktionskedjan har börjat ge effekt och ProfilGruppen väntas visa ett väsentligt förbättrat resultat under första kvartalet 2015 än jämfört med fjärde kvartalet 2014. Delårsrapport för första kvartalet lämnas 22 april 2015.

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Per Thorsell kommenterar som kommer att framföras vid dagens årsstämma:

”Jag gläds åt att vi nu ser effekter av våra satsningar och kommer att kunna presentera ett förbättrat resultat för första kvartalet i år. Som jag sagt tidigare är vi helt klart på rätt väg, men har samtidigt en del arbete kvar för att nå våra långsiktiga ambitioner.”

Dokument och länkar
Release