2007-02-06

Väsentlig händelse i det av ProfilGruppen AB delägda tyska bolaget PWG

Det tyska företaget PWG, där ProfilGruppen hösten 2006 förvärvade 18 procent, har drabbats av akuta kvalitets- och leveransproblem i sitt amerikanska dotterbolag. Det kan inte uteslutas att problemen får väsentligt negativa resultateffekter för det tyska moderbolaget.

ProfilGruppens totala ekonomiska exponering i PWG uppgår till ca 34 Mkr, varav ca 16 Mkr avser den ägda andelen.

Under 2006 uppgick ProfilGruppens leveranser till PWG och det av PWG under 2006 förvärvade holländska företaget Realpro till ett värde av ca 35 Mkr.

ProfilGruppen-koncernen utvecklar, tillverkar och levererar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i Åseda. Koncernen har 470 anställda. ProfilGruppen AB noterades på Stockholmsbörsen i juni 1997.

Dokument och länkar
wkr0001.pdf