2001-08-21

Varsel om uppsägning i aluminiumföretagen Bergströms Metall/Elbe Anodisering och ProfilMekanik

Varsel om uppsägning i aluminiumföretagen Bergströms Metall/Elbe Anodisering och ProfilMekanik Idag genomförs varsel om uppsägning för 29 personer i Bergströms Metall/Elbe Anodisering och i ProfilMekanik, två småländska bolag som är specialiserade på förädling av profiler i aluminium och som ingår i ProfilGruppen koncernen. I Bergströms/Elbe, som finns i Klavreström och som har 75 anställda, varslas 14 personer. Förhandlingarna är avslutade och berörda personer kommer att informeras idag och imorgon. För ProfilMekanik, som finns i Åseda och har 72 anställda, är ett varsel lagt för 15 personer. Förhandlingar kommer att ske under denna vecka och ambitionen är att informera berörda i början av nästa vecka. Skälet till varslen i de bägge bolagen är minskad orderingång från kunder främst inom telekom- och fordonsbranschen. Bolagen har under flera år haft stabil tillväxt och successivt ökat sin kapacitet. - Nu måste vi anpassa oss till rådande marknadsläge, säger Tomas Arvidsson, VD i Bergströms/Elbe. Vi har under flera månader genomfört olika åtgärder för att minska vår kapacitet. Vi har lånat ut personal, genomfört utbildning och avslutat visstidstjänstgöringar, men nu tvingas vi också varsla om uppsägning. - Förhoppningsvis kommer dagens åtgärder att vara tillräckliga, säger Åke Johansson, VD i ProfilMekanik. Långsiktigt ökar intresset för förädlade profilkomponenter och när det väl vänder skall vårt bolag vara rustat för fortsatt tillväxt. - Kontaktpersoner för information: Tomas Arvidsson, VD i Bergströms/Elbe, mobil 070 542 42 62 Åke Johansson, VD i ProfilMekanik, mobil 070 349 57 50 Håkan Jalling, informationschef i ProfilGruppen AB, mobil 070 660 64 33 Aktuell information om koncernen finns på internet: www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT01110/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/21/20010821BIT01110/bit0002.pdf

Dokument och länkar
bit0002.doc Dokument och länkar
bit0002.pdf