2006-08-24

Utbetalning av inlösenbelopp

Bolagsverket har nu registrerat nedsättning av aktiekapital och reservfond i ProfilGruppen AB. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet i ProfilGruppen till 24 662 585 kronor, fördelat på 22 399 A-aktier och 4 910 118 B-aktier, totalt 4 932 517 aktier. Totalt har 808 483 aktier i ProfilGruppen anmälts för inlösen vilket gör att cirka 84,9 miljoner kronor kommer att utbetalas till aktieägarna. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske omkring den 31 augusti 2006. ProfilGruppen marknadsför, utvecklar och tillverkar kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i småländska Åseda. Koncernen omsatte 927 Mkr 2005 och har 470 anställda. ProfilGruppen AB noterades på Stockholmsbörsen 1997. Kontaktperson för information: Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-55 140, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Dokument och länkar
wkr0010.pdf