2023-04-17

Strejk hos större leverantör till ProfilGruppen

Strejk har brutit ut hos en av ProfilGruppens större leverantörer av aluminium i helgen.
ProfilGruppen har lager på aluminium och arbetar för att öka leveranser från övriga leverantörer i syfte att reducera risken för eventuella leveransförseningar.

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB Strejk Hos Större Leverantör