2005-04-23

Stororder till ProfilGruppen AB – fördjupat samarbete med Raufoss Technology AS

ProfilGruppen AB har tecknat två nya avtal med norska Raufoss Technology AS. Affärerna beräknas få ett samlat ordervärde på 80 Mkr. Raufoss, med produktionsenheter i Norge och Kanada, är specialiserad på system och komponenter för fordonsindustrin. ProfilGruppen är en av Raufoss huvudleverantörer av profilkomponenter i aluminium. Affärerna avser två olika profilkomponenter för hjulupphängning till personbilar. Den ena affären gäller bilmodeller tillverkade av General Motors (GM) i USA och den andra affären gäller koreanska Hyundai. För det avtal som gäller GMs modeller har leveranser redan påbörjats och kontraktet, som löper under sex år, beräknas nå full serieproduktionsvolym under 2006. Uppstart av leveranserna som avser Hyundai sker under hösten 2005 och detta avtal är förutsatt att löpa under minst fem år. ”Vi har under de senaste fyra åren erhållit order från Raufoss för GM Europa på motsvarande 270 Mkr. Under denna tid har vi levererat komponenter med god tillförlitlighet och tydligt visat att vi kan svara upp mot de stränga krav som fordonsindustrin ställer. Det är därför mycket glädjande att vi nu också får förtroendet att leverera komponenter för GM USA och koreanska Hyundai,” säger Nils Arthur, VD och koncernchef i ProfilGruppen. Några investeringar eller nyanställningar är inte aktuella med anledning av den nya affären. ProfilGruppen-koncernen marknadsför, utvecklar och tillverkar förädlade komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning finns i Åseda. Koncernen har 493 anställda. ProfilGruppen AB noterades på Stockholmsbörsen i juni 1997. Kontaktpersoner för information: Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90 e-post: nils.arthur@profilgruppen.se Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Dokument och länkar
wkr0001.pdf