2023-10-17

Starkt tredje kvartal

Tredje kvartalet
•Intäkter 534,4 Mkr (612,3), ner 13 procent jämfört med föregående år
•Bokföringsmässigt rörelseresultat 39,2 Mkr (28,0) och rörelsemarginal 7,6 procent (4,6)
•Operativt resultat uppgår till 49,0 Mkr (6,5), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,2 procent (1,1)
•Totalt rörelseresultat uppgår till 43,4 Mkr, varav operativt resultat 49,0 Mkr och metallpositioner -5,6 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta jämförelsetal saknas)
•Nettoresultat 27,0 Mkr (17,1)
•Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,8 Mkr (10,5)
•Resultat per aktie 3,38 kr (2,07)
•Mari Kadowaki tillträdde som ny verkställande direktör 1 september
 
Första nio månaderna
•Intäkter 1 890,7 Mkr (2 116,8), ner 11 procent jämfört med föregående år
•Bokföringsmässigt rörelseresultat 134,3 Mkr (158,4) och rörelsemarginal 7,1 procent (7,5)
•Operativt resultat uppgår till 167,5 Mkr (110,5), vilket motsvarar en justerad marginal på 8,9 procent (5,2)
•Nettoresultat 85,6 Mkr (109,6)
•Kassaflöde från den löpande verksamheten 317,1 Mkr (-26,1),
inklusive pandemirelaterade uppskov av uppbörder om netto 144 Mkr
•Resultat per aktie 10,58 kr (14,11)

Dokument och länkar
ProfilGruppen AB Delårsrapport Q3 2023 - Starkt tredje kvartal