2001-09-18

Sex personer sägs upp från aluminiumföretaget ProfilGruppen i Åseda AB

Sex personer sägs upp från aluminiumföretaget ProfilGruppen i Åseda AB Idag läggs varsel om uppsägning för sex personer inom administrationen vid ProfilGruppen i Åseda AB. Förhandlingar med SIF har inletts och de som varslas kommer att informeras idag tisdag. - Dagens varsel är en del av det program som nämndes i vår halvårsrapport, säger Lars Johansson, koncernchef. Marknaden för profiler och förädlingstjänster är fortsatt dämpad, men inget nytt har tillkommit som förändrar våra tidigare bedömningar. - De senaste veckorna har vi vidtagit åtgärder för att anpassa vår produktionskapacitet till en ny lägre nivå. I profiltillverkningen har vi lyckats minska bemanningen med cirka 30 personer utan att behöva vidta varsel, säger Lars Johansson. Vi har bland annat varit mycket återhållsamma med återanställning när personal slutat. I ProfilGruppens två förädlingsbolag har tidigare totalt 27 personer sagts upp. I koncernen finns 435 anställda efter varslen. 325 i ProfilGruppen i Åseda AB, varav 90 inom administrationen. Kontaktpersoner för information: Lars Johansson, VD och koncernchef, tel 0474 - 551 45 Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40 mobil 070 - 660 64 33 Aktuell information finns på internet: profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/18/20010918BIT00260/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/18/20010918BIT00260/bit0003.pdf

Dokument och länkar
bit0003.doc Dokument och länkar
bit0003.pdf