2020-02-11

Resultat i nivå med föregående år

Fjärde kvartalet

•                          Intäkter 381,9 Mkr (414,3)

•                          Rörelseresultat 22,7 Mkr (24,0)

•                          Rörelsemarginal 5,9 procent (5,8)

•                          Nettoresultat 18,9 Mkr (17,1)

•                          Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 Mkr (54,0)

•                          Resultat per aktie 2,42 kr (2,13)

•                          Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträdde 7 oktober

 

Året 2019

•                          Intäkter 1 622,1 Mkr (1 618,3), i nivå med föregående år

•                          Rörelseresultat 113,2 Mkr (113,7)

•                          Rörelsemarginal 7,0 procent (7,0)

•                          Nettoresultat 80,5 Mkr (83,5)

•                          Kassaflöde från den löpande verksamheten 110,7 Mkr (129,8)

•                          Resultat per aktie 9,98 kr (10,88)

•                          Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr per aktie (5,00)

 

ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, kommenterar:
”Under året har vi lagt mycket energi på att skapa en ny plattform för framtida tillväxt. Vi har byggt en helt ny pressanläggning och samtidigt bytt affärssystem, utmaningar som påverkat hela organisationen. Att vi samtidigt presterar ett rörelseresultat på samma nivå som föregående år är glädjande och visar på det stora engagemang som finns hos våra medarbetare.  Nu är vår uppgift att använda denna nya plattform som avstamp för att ta oss till nästa nivå.”

Dokument och länkar
Release