2019-08-29

Rättelse, Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

I dagens delårsrapport, publicerad kl 14.00, har felaktiga tabeller infogats,
detta meddelande är en rättelse.

Andra kvartalet

 • Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8)
 • Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4)
 • Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,8 Mkr (30,2)
 • Resultat per aktie 2,30 kr (3,14)
 • Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträder senast i januari

Första sex månaderna

 • Intäkter 884,7 Mkr (849,7), upp 4 procent jämfört med föregående år
 • Rörelseresultat 64,1 Mkr (67,3)
 • Rörelsemarginal 7,2 procent (7,9)
 • Nettoresultat 44,6 Mkr (50,2)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -56,2 Mkr (59,2)
 • Resultat per aktie 5,66 kr (6,46)

ProfilGruppens tillfördnade vd och koncernchef, Per Owe Isacson, kommenterar:

”Resultatet för andra kvartalet är under vår målsättning, vilket främst orsakats av lägre volymer än förväntat.

Ett nytt affärssystem har startats upp under kvartalet och som helhet har implementationen gått enligt plan. Arbetet med vår nya pressanläggning för utökad kapacitet löper också helt enligt plan. Med engagerade medarbetare fortsätter vårt arbete med stort fokus på kundnytta och intern effektivitet.”

Dokument och länkar
Release