2014-01-29

ProfilGruppens vd slutar

ProfilGruppens vd och koncernchef Anders Frisinger har meddelat sin uppsägning av familjeskäl och lämnar bolaget den 1 februari 2014. Kåre Wetterberg, idag styrelseordförande i ProfilGruppen, går från samma dag in som tillförordnad vd. Han ersätts tillfälligt som styrelseordförande av styrelseledamoten Bengt Stillström.

Kåre Wetterberg har sedan april 2013 varit styrelseordförande i ProfilGruppen. Han har lång erfarenhet från aluminiumbranschen och har under åren 1974-2011 arbetat i olika befattningar inom Sapa-koncernen, bland annat som koncernchef.

Bengt Stillström är, med cirka 26 procent, en av bolagets största aktieägare.

Rekryteringen av ny vd för ProfilGruppen påbörjas omgående. 

”För att få kontinuitet i verksamheten, samtidigt som vi söker ny vd, har styrelsen valt lösningen att jag under den här tiden lämnar över ordförandeskapet till Bengt Stillström och blir tillförordnad vd. Vi tycker det är extra viktigt att behålla kontinuiteten och tempot i de marknadssatsningar vi gjort under det senaste året” säger Kåre Wetterberg.

Dokument och länkar
Pressrelease från ProfilGruppen AB