2019-02-18

ProfilGruppens VD och koncernchef slutar

VD och koncernchef, Per Thorsell, har beslutat sig för att lämna ProfilGruppen för att gå vidare till ett nytt uppdrag.

Per Thorsell tillträdde i september 2014 och har varit med i en av bolagets allra mest expansiva faser.

Per Thorsell avslutar sin anställning den 17 augusti 2019. Styrelsen startar omgående arbetet med rekrytering av ny VD och koncernchef.

ProfilGruppens styrelseordförande, Kåre Wetterberg, kommenterar:

”Under Pers snart femåriga ledarskap har ProfilGruppen utvecklats mycket framgångrikt. Omsättningen och lönsamheten har haft en mycket positiv utveckling och bolaget har under perioden genomfört flera spännande investeringar för framtiden. Styrelsen är mycket tacksam över det sätt på vilket Per lett ProfilGruppen till där det är idag och beklagar att han nu valt att lämna.”

Dokument och länkar
Release