2022-10-27

ProfilGruppens valberedning föreslår ordförande

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Mats Johansson väljs till ny styrelseordförande i bolaget vid den extra bolagsstämman den 31 oktober 2022.

Mats Johansson är född 1962 och är idag verksam som delägare och styrelseledamot i Orbit One AB. Där började han 1996, först som CFO och sedan som verkställande direktör och koncernchef. Mats är också styrelseledamot i Markisol Holding AB samt några mindre bolag.

I valberedningen ingår Lars Johansson, aktieägare (ordförande), Bengt Stillström, Ringvägen Venture AB, Mats Egeholm, aktieägare och Mats R Karlsson.

Dokument och länkar
ProfilGruppens valberedning föreslår styrelseordförande